Grŵp Trawsbleidiol

Trais yn erbyn Menywod a Phlant - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

I godi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod ac i ymgysylltu ag arbenigwyr er mwyn ymchwilio i’r holl atebion sydd eu hangen i fynd i’r afael â hyn.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jocelyn Davies AC

 

Ysgrifennydd: Rhayna Pritchard 01495 241100

Rhaynabeth.pritchard@wales.gov.uk

1 Griffiths Building, Victoria Terrace, Newbridge NP11 4ET

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jocelyn Davies

Ffôn: 029 2089 8761

Aelodau