Grŵp Trawsbleidiol

Dyfrffyrdd - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Trafod materion amrywiol sy’n gysylltiedig â dyfrffyrdd yng Nghymru

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Nick Ramsay AC

 

Ysgrifennydd: Matt Francis 02920 462507

Matthew.Francis@grayling.com

 

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sandra Morgan

Ffôn: 02920 898735

Aelodau