Grŵp Trawsbleidiol

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Gwella gwasanaethau i bobl sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau niwrolegol.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AC

 

Ysgrifennydd: Megan Evans

wnacoordinator@gmail.com

07947 888718

 

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Urtha Felda

Aelodau

 • Mark Isherwood AS (Cadeirydd)
 • John Griffiths AS
 • Y Gw. Anrh. Elin Jones AS
 • Kirsty Williams AS
 • Keith Davies AC
 • Dave Maggs - Headway
 • Ana Palazon - Stroke Association
 • Ann Sivapatham - Epilepsy Action
 • Kevin Thomas - Motor Neurone Disease Association
 • Urtha Felda - MS Society Cymru
 • David Murray - Cure Parkinson's Trust
 • Kate Steele - Shine Cymru
 • Barbara Locke - Parkinson's UK
 • Carol Smith - Motor Neurone Disease Association
 • Rachel Williams - Parkinson's UK
 • Lynne Hughes - MS Society Cymru