Grŵp Trawsbleidiol

Masnachu mewn Pobl yng Nghymru - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

I godi ymwybyddiaeth o lefelau ac effeithiau masnachu pobl i'r DU a'r UE.

 

I chwilio am atebion i leihau’r cyflenwad a’r galw.

 

I nodi a mynd i'r afael ag unrhyw broblemau sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau sy’n ceisio atal masnachu mewn pobl, a gwella'r darpariaethau lles/cefnogaeth ar gyfer dioddefwyr.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Joyce Watson AC

 

Ysgrifennydd: Mwenya Chimba (Bawso)

mwenya@bawso.org.uk

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Joyce Watson

Ffôn: 029 2089 8972

Aelodau