Grŵp Trawsbleidiol

Grŵp Trawsbleidiol ar Ffydd - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Tynnu sylw at gyfraniad cadarnhaol grwpiau ffydd at gymunedau ledled Cymru.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Darren Millar AC

 

Ysgrifennydd: Jim Stewart

j.stewart@eauk.org 02920 229822

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Darren Millar

Ffôn: 029 2089 8731

Aelodau