Eich Aelodau'r Senedd fesul Etholaeth

Caiff Aelodau’r Senedd eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Senedd am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o'r Senedd Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod o'r Senedd, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

Aelod o’r Senedd fesul Etholaeth
Llun Aelod o’r Senedd Plaid Wleidyddol Etholaeth Rhanbarth
ffotograff o David Rees AS

David Rees AS

Water Street Business Centre, Water Street, Port Talbot, SA12 6LF

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7128

Swyddfa Etholaeth: 01639 870779

Swyddfa Cynulliad: David.Rees@senedd.cymru

Llafur Cymru Aberafan  
ffotograff o Janet Finch-Saunders AS

Janet Finch-Saunders AS

29 Stryd Madog, Llandudno, LL30 2TL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7247

Swyddfa Etholaeth: 01492 871 198

Swyddfa Cynulliad: Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
Aberconwy  
ffotograff o Jack Sargeant AS

Jack Sargeant AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Cynulliad: Jack.Sargeant@senedd.cymru

Llafur Cymru Alun a Glannau Dyfrdwy  
ffotograff o Siân Gwenllian AS

Siân Gwenllian AS

8 Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7192

Swyddfa Etholaeth: 01286 672076

Swyddfa Cynulliad: Sian.Gwenllian@senedd.cymru

Plaid Cymru
(Grŵp Plaid Cymru)
Arfon  
ffotograff o Alun Davies AS

Alun Davies AS

23 Beaufort Street, Brynmawr, Blaenau Gwent, NP23 4AQ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7145

Swyddfa Etholaeth: 01495 311 160

Swyddfa Cynulliad: Alun.Davies@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Blaenau Gwent  
ffotograff o Jane Hutt AS

Jane Hutt AS

Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

115 High Street, Y Barri, CF62 7DT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7110

Swyddfa Etholaeth: 01446 740981

Swyddfa Cynulliad: Jane.Hutt@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Bro Morgannwg  
ffotograff o Kirsty Williams AS

Kirsty Williams AS

Y Gweinidog Addysg

4 Water Gate, Aberhonddu, LD3 9AN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7277

Swyddfa Etholaeth: 01874 625739

Swyddfa Cynulliad: Kirsty.Williams@senedd.cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Brycheiniog a Sir Faesyfed  
ffotograff o Hefin David AS

Hefin David AS

Bargoed YMCA, Aeron Place, Gilfach, Bargoed, CF81 8JA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7154

Swyddfa Etholaeth: 01443 838542

Swyddfa Cynulliad: Hefin.David@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Caerffili  
ffotograff o Jenny Rathbone AS

Jenny Rathbone AS

165 Albany Road, Caerdydd, CF24 3NT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7134

Swyddfa Etholaeth: 029 2025 6255

Swyddfa Cynulliad: Jenny.Rathbone@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Canol Caerdydd  
ffotograff o Jeremy Miles AS

Jeremy Miles AS

Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

7 High Street, Pontardawe, Abertawe, SA8 4HU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7107

Swyddfa Etholaeth: 01792 869993

Swyddfa Cynulliad: Jeremy.Miles@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Castell-nedd  
ffotograff o Elin Jones AS

Elin Jones AS

Y Llywydd

Ty Goronwy, 32 Heol y Wig, Aberystwyth, SY23 2LN

Swyddfa Etholaeth: 01970 624 516

Swyddfa Cynulliad: Elin.Jones@senedd.cymru

Plaid Cymru
(Grŵp Plaid Cymru)
Ceredigion  
ffotograff o Vikki Howells AS

Vikki Howells AS

27 High Street, Aberdâr, CF44 7AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7163

Swyddfa Etholaeth: 01685 881 388

Swyddfa Cynulliad: Vikki.Howells@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Cwm Cynon  
ffotograff o Vaughan Gething AS

Vaughan Gething AS

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7150

Swyddfa Cynulliad: Vaughan.Gething@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
De Caerdydd a Phenarth  
ffotograff o Ken Skates AS

Ken Skates AS

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Unit 22, The Malthouse Business Centre, Regent Street, Llangollen, LL20 8HS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7114

Swyddfa Cynulliad: Ken.Skates@senedd.cymru

Llafur Cymru De Clwyd  
ffotograff o Hannah Blythyn AS

Hannah Blythyn AS

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

38 Stryd Yr Eglwys, Y Fflint, Sir Y Fflint, CH6 5AE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7132

Swyddfa Cynulliad: Hannah.Blythyn@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Delyn  
ffotograff o Dafydd Elis-Thomas AS

Dafydd Elis-Thomas AS

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

7 Bank Place, Porthmadog, LL49 9AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7175

Swyddfa Etholaeth: 01766 515028

Swyddfa Cynulliad: Dafydd.Elis-Thomas@senedd.cymru

Annibynnol Dwyfor Meirionnydd  
ffotograff o Mike Hedges AS

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, SA6 6HJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7140

Swyddfa Etholaeth: 01792 790621

Swyddfa Cynulliad: Mike.Hedges@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Dwyrain Abertawe  
ffotograff o Adam Price AS

Adam Price AS

Arweinydd Plaid Cymru

37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7177

Swyddfa Etholaeth: 01269 597 677

Swyddfa Cynulliad: Adam.Price@senedd.cymru

Plaid Cymru Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr  
ffotograff o John Griffiths AS

John Griffiths AS

7 fed Llawr, Clarence House, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7121

Swyddfa Etholaeth: 01633 222 302

Swyddfa Cynulliad: John.Griffiths@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Dwyrain Casnewydd  
ffotograff o Ann Jones AS

Ann Jones AS

Y Dirprwy Lywydd

The Hub, 69-71 Ffordd Wellington, Y Rhyl, LL18 1BE

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7173

Swyddfa Etholaeth: 01745 332813

Swyddfa Cynulliad: Ann.Jones@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Dyffryn Clwyd  
ffotograff o Julie Morgan AS

Julie Morgan AS

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

17 Plasnewydd, Whitchurch, Caerdydd, CF14 1NR

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7362

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 6241

Swyddfa Cynulliad: Julie.Morgan@senedd.cymru

Llafur Cymru Gogledd Caerdydd  
ffotograff o Julie James AS

Julie James AS

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Llawr 1af, Stryd y Gwynt, Abertawe, SA1 1DP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7137

Swyddfa Etholaeth: 01792 460 836

Swyddfa Cynulliad: Julie.James@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Gorllewin Abertawe  
ffotograff o Mark Drakeford AS

Mark Drakeford AS

Prif Weinidog Cymru

395 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JG

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7158

Swyddfa Etholaeth: 029 2022 3207

Swyddfa Cynulliad: Mark.Drakeford@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Gorllewin Caerdydd  
ffotograff o Angela Burns AS

Angela Burns AS

County Chambers, Stryd Warren, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7243

Swyddfa Etholaeth: 01834 843 052

Swyddfa Cynulliad: Angela.Burns@senedd.wales

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro  
ffotograff o Jayne Bryant AS

Jayne Bryant AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 01633 376627

Swyddfa Cynulliad: Jayne.Bryant@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Gorllewin Casnewydd  
ffotograff o Darren Millar AS

Darren Millar AS

Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7214

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 6206

Swyddfa Cynulliad: Darren.Millar@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
Gorllewin Clwyd  
ffotograff o Rebecca Evans AS

Rebecca Evans AS

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

9 Heol Pontarddulais, Gorseinon, Abertawe, SA4 4FE

Swyddfa Etholaeth: 01792 899 081

Swyddfa Cynulliad: Rebecca.Evans@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Gwyr  
ffotograff o Rhianon Passmore AS

Rhianon Passmore AS

208 Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AJ

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7097

Swyddfa Etholaeth: 01495 225 162

Swyddfa Cynulliad: Rhianon.Passmore@senedd.cymru

Llafur Cymru Islwyn  
ffotograff o Lee Waters AS

Lee Waters AS

Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

43 Pottery Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 1SU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7100

Swyddfa Etholaeth: 01554 774 902

Swyddfa Cynulliad: Lee.Waters@senedd.cymru

Llafur Cymru Llanelli  
ffotograff o Dawn Bowden AS

Dawn Bowden AS

110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7170

Swyddfa Cynulliad: Dawn.Bowden@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Merthyr Tudful a Rhymni  
ffotograff o Nick Ramsay AS

Nick Ramsay AS

The Grange, 16 Maryport Street, Brynbuga, NP15 1AB

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7211

Swyddfa Etholaeth: 01291 674898

Swyddfa Cynulliad: Nicholas.Ramsay@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig Mynwy  
ffotograff o Huw Irranca-Davies AS

Huw Irranca-Davies AS

Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, CF34 9DL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7105

Swyddfa Cynulliad: Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru

Llafur Cymru a chydweithredol
(Grŵp Llafur Cymru)
Ogwr  
ffotograff o Carwyn Jones AS

Carwyn Jones AS

1st/2nd Floor Suites, 3 Cross Street, Pen-y-bont, CF31 1EX

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7095

Swyddfa Etholaeth: 01656 664320

Swyddfa Cynulliad: Carwyn.Jones@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Pen-y-bont ar Ogwr  
ffotograff o Mick Antoniw AS

Mick Antoniw AS

10 Market Street, Pontypridd, CF37 2ST

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7309

Swyddfa Cynulliad: Mick.Antoniw@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Pontypridd  
ffotograff o Paul Davies AS

Paul Davies AS

Arweinydd yr Wrthblaid

20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1QA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7216

Swyddfa Etholaeth: 01437 766425

Swyddfa Cynulliad: Paul.Davies@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
Preseli Sir Benfro  
ffotograff o Leanne Wood AS

Leanne Wood AS

68 Heol Pontypridd, Porth, CF39 9PL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7200

Swyddfa Etholaeth: 01443 681420

Swyddfa Cynulliad: Leanne.Wood@senedd.cymru

Plaid Cymru Rhondda  
ffotograff o Russell George AS

Russell George AS

13 Parker's Lane, Y Drenewydd, SY16 2LT

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7206

Swyddfa Etholaeth: 01686 610 887

Swyddfa Cynulliad: Russell.George@senedd.cymru

Swyddfa Etholaeth: russell.george@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
Sir Drefaldwyn  
ffotograff o Lynne Neagle AS

Lynne Neagle AS

73 Heol Trosnant Uchaf, Pont-y-pŵl, NP4 8AU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7508

Swyddfa Etholaeth: 01495 740 022

Swyddfa Cynulliad: Lynne.Neagle@senedd.cymru

Llafur Cymru Torfaen  
ffotograff o Lesley Griffiths AS

Lesley Griffiths AS

Tŷ Vernon, 41 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2NS

Swyddfa Etholaeth: 01978 355743

Swyddfa Cynulliad: Lesley.Griffiths@senedd.cymru

Llafur Cymru
(Grŵp Llafur Cymru)
Wrecsam  
ffotograff o Rhun ap Iorwerth AS

Rhun ap Iorwerth AS

Comisiynydd

1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7DU

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7181

Swyddfa Etholaeth: 01248 723 599

Swyddfa Cynulliad: rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Plaid Cymru
(Grŵp Plaid Cymru)
Ynys Môn  
ffotograff o Gareth Bennett AS

Gareth Bennett AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7263

Swyddfa Cynulliad: Gareth.Bennett@senedd.cymru

Annibynnol   (Canol De Cymru)
ffotograff o Michelle Brown AS

Michelle Brown AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: Michelle.Brown@senedd.cymru

Annibynnol   (Gogledd Cymru)
ffotograff o Andrew RT Davies AS

Andrew RT Davies AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7228

Swyddfa Cynulliad: AndrewRT.Davies@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
  (Canol De Cymru)
ffotograff o Suzy Davies AS

Suzy Davies AS

Comisiynydd

Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, SA1 4EW

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7208

Swyddfa Cynulliad: Suzy.Davies@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
  (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Canolfan Busnes Birch House, Hen Lon Parcwr, Rhutun, Sir Ddinbych, LL15 1NA

Swyddfa Etholaeth: 01824 703 593

Swyddfa Cynulliad: Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

Plaid Cymru
(Grŵp Plaid Cymru)
  (Gogledd Cymru)
ffotograff o Neil Hamilton AS

Neil Hamilton AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7422

Swyddfa Cynulliad: Neil.Hamilton@senedd.cymru

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
ffotograff o Mark Isherwood AS

Mark Isherwood AS

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, 5 Halkyn Street, Treffynnon, CH8 7TX

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7217

Swyddfa Etholaeth: 01352 710232

Swyddfa Cynulliad: Mark.Isherwood@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
  (Gogledd Cymru)
ffotograff o Delyth Jewell AS

Delyth Jewell AS

1 Griffiths Building, Victoria Terrace, Newbridge, Caerphilly, NP11 4ET

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 7138

Swyddfa Cynulliad: Delyth.Jewell@senedd.cymru

Plaid Cymru
(Grŵp Plaid Cymru)
  (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o Caroline Jones AS

Caroline Jones AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: Caroline.Jones@senedd.cymru

Annibynnol
(Grŵp Y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio)
  (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Helen Mary Jones AS

Helen Mary Jones AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 6565

Swyddfa Cynulliad: HelenMary.Jones@senedd.cymru

Plaid Cymru
(Grŵp Plaid Cymru)
  (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
ffotograff o Laura Anne Jones AS

Laura Anne Jones AS

Senedd Cymru, Pierhead Street, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7238

Swyddfa Cynulliad: Laura.Jones@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
  (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o Mandy Jones AS

Mandy Jones AS

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7387

Swyddfa Etholaeth: 01248 717 052

Swyddfa Cynulliad: mandy.jones@senedd.cymru

Annibynnol   (Gogledd Cymru)
ffotograff o Dai Lloyd AS

Dai Lloyd AS

Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7255

Swyddfa Cynulliad: Dai.Lloyd@senedd.cymru

Plaid Cymru
(Grŵp Plaid Cymru)
  (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Neil McEvoy AS

Neil McEvoy AS

321 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JD

Swyddfa Etholaeth: 0300 200 7434

Swyddfa Cynulliad: Neil.McEvoy@senedd.cymru

Annibynnol   (Canol De Cymru)
ffotograff o David Melding AS

David Melding AS

Swyddfa 2, 20 Pantbach Road, Birchgrove, Caerdydd, CF14 1UA

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7220

Swyddfa Etholaeth: 029 2062 3088

Swyddfa Cynulliad: David.Melding@senedd.cymru

Ceidwadwyr Cymreig
(Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig)
  (Canol De Cymru)
ffotograff o Eluned Morgan AS

Eluned Morgan AS

Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

19 Cartlett, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2LH

Swyddfa Cynulliad: 03002007310

Swyddfa Cynulliad: Eluned.Morgan@senedd.cymru

Llafur Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
ffotograff o Mark Reckless AS

Mark Reckless AS

20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, NP4 6JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7371

Swyddfa Cynulliad: Mark.Reckless@senedd.cymru

Annibynnol   (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o David J Rowlands AS

David J Rowlands AS

Comisiynydd

20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, NP4 6JS

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7235

Swyddfa Cynulliad: DavidJ.Rowlands@senedd.cymru

Annibynnol   (Dwyrain De Cymru)
ffotograff o Bethan Sayed AS

Bethan Sayed AS

Unit 2, Brunel Way, Baglan Energy Park, Port Talbot, SA11 2FP

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7185

Swyddfa Etholaeth: 01639 820 530

Swyddfa Cynulliad: Bethan.Sayed@senedd.cymru

Plaid Cymru   (Gorllewin De Cymru)
ffotograff o Joyce Watson AS

Joyce Watson AS

Comisiynydd

3 Heol Gocht, Caerfyrddin, SA31 1QL

Swyddfa Cynulliad: 0300 200 7093

Swyddfa Etholaeth: 01267 233 448

Swyddfa Cynulliad: Joyce.Watson@senedd.cymru

Llafur Cymru   (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu