Eich Aelodau'r Senedd Yn ôl plaid

Caiff Aelodau’r Senedd eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Senedd am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o'r Senedd Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod o'r Senedd, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

 Llafur Cymru

 Ceidwadwyr Cymreig

 Plaid Cymru

 Annibynnol

 Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru


 • Kirsty Williams AS

  Brycheiniog a Sir Faesyfed

  Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

  Y Gweinidog Addysg

 Llafur Cymru a chydweithredol

 Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)


 • Neil Hamilton AS

  (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

  Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu