Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 22 Mawrth 2012 09.30, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Dafydd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Mark Drakeford Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw Aelod Yn bresennol
Rebecca Evans Aelod Yn bresennol
Vaughan Gething Aelod Yn bresennol
William Graham Aelod Yn bresennol
Elin Jones Aelod Yn bresennol
Darren Millar Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams Aelod Yn bresennol
Yr Athro John Bolton Tyst Yn bresennol
Luisa Bridgman Tyst Yn bresennol
Parry Davies Tyst Yn bresennol
Bob Gatis Tyst Yn bresennol
Susie Lunt Tyst Yn bresennol
David Street Tyst Yn bresennol
Emily Warren Tyst Yn bresennol
Meriel Singleton Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu