Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 2 Hydref 2020 09.20, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Catherine Hunt
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden MS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Caroline Jones MS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Disgwyliedig
Hannah Johnson Ymchwilydd Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Julie James MS Gweinidog Yn bresennol
Cath Wyatt Tyst Yn bresennol