Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 7 Rhagfyr 2020 08.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay MS Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett MS Aelod Yn bresennol
Angela Burns MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Shan Morgan Tyst Yn bresennol
Gawain Evans Tyst Yn bresennol
Natalie Pearson Tyst Yn bresennol
Peter Kennedy Tyst Yn bresennol
David Richards Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Richard Harries Archwilio Cymru Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol