Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 30 Medi 2020 09.30, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies MS Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle MS Aelod Yn bresennol
David Rees MS Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Lucy Morgan Ymchwilydd Disgwyliedig
Vaughan Gething AS Gweinidog Yn bresennol
Julie Morgan AS Gweinidog Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Dr Frank Atherton Tyst Yn bresennol
Jo-anne Daniels Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol