Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13 Hydref 2020 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Janet Finch-Saunders MS Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown MS Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Leanne Wood MS Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Ken Skates AS Tyst Yn bresennol
Andy Falleyn Tyst Yn bresennol