Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14 Medi 2020 14.30, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay MS Aelod Yn bresennol
Mark Reckless MS Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Disgwyliedig
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Disgwyliedig
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Julie James AS Tyst Yn bresennol
Rebecca Evans AS Tyst Yn bresennol
Andrew Hewitt Tyst Yn bresennol
Tom Nicholls Tyst Yn bresennol
Rob Owen Tyst Yn bresennol
Simon White Tyst Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol