Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5 Awst 2020 09.00, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Helen Mary Jones MS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Mick Antoniw MS Aelod Yn bresennol
John Griffiths MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Alun Davies MS
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Martin Shipton Tyst Yn bresennol
Alan Edmunds Tyst Yn bresennol
Paul Rowlands Tyst Yn bresennol
Pamela Morton Tyst Yn bresennol