Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25 Mehefin 2020 13.00, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Helen Mary Jones MS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Mick Antoniw MS Aelod Yn bresennol
John Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Pauline Burt Tyst Yn bresennol
Rhodri Talfan Davies Tyst Yn bresennol
Mark Davyd Tyst Yn bresennol
Owen Evans Tyst Yn bresennol
Phil Henfrey Tyst Yn bresennol
Gareth Williams Tyst Yn bresennol
Sara Pepper Tyst Yn bresennol