Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 8 Mehefin 2020 12.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay MS Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) MS Aelod Yn bresennol
Gareth Bennett MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Duncan Hamer Tyst Yn bresennol
Sioned Evans Tyst Yn bresennol
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Emma Watkins Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol