Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Ebrill 2020 09.30, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Frank Atherton Public Yn bresennol
Rob Orford Public Yn bresennol
Vaughan Gething AC Aelod Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Public Yn bresennol