Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20 Ionawr 2020 10.00, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

Lleoliad:   Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Clerk: Kathryn Hughes
Deputy Clerk: Ryan Bishop
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Robert (Bob) Evans Cadeirydd Yn bresennol
Ann Beynon Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Dr Aled Eirug Aelod Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Dave Tosh Swyddog Yn bresennol
Nia Morgan Swyddog Yn bresennol
Gareth Watts Swyddog Yn bresennol
Gareth Lucey Swyddog Yn bresennol
Ann-Marie Harkin Swyddog Yn bresennol
Kathryn Hughes Clerc Yn bresennol
Ryan Bishop Dirprwy Glerc Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Arwyn Jones Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Richard Thomas Swyddog Yn bresennol
Mark Neilson Swyddog Yn bresennol
Jamie Hancock Swyddog Yn bresennol