Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19 Mai 2020 13.30, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Lleoliad:   Fideogynhadledd drwy Zoom

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dawn Bowden AS Cadeirydd Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AS Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Stephen Aldhouse Ail Glerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Tom Lewis-White Ymchwilydd Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Disgwyliedig