Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4 Mawrth 2020 09.25, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Dr Craig M. Gurney Tyst Yn bresennol
Dr Tom Simcock Tyst Yn bresennol
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol