Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Ionawr 2020 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Martha Da Gama Howells
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Bethan Sayed AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Clerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Rhodri Talfan Davies Public Yn bresennol
Phil Henfrey Public Yn bresennol
Magnus Brooke Public Yn bresennol
Owen Evans Public Yn bresennol
Rhydian Dafydd Public Yn bresennol
Andrew Hunt Public Yn bresennol
Samuel Kilby Public Yn bresennol
Rhys Carter Public Yn bresennol
Rhiannon Bryan Public Yn bresennol