Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Ionawr 2020 09.00, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Emily Williams Ymchwilydd Yn bresennol
Heléna Herklots Tyst Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Lindsey Murray Tyst Yn bresennol
Adam Scorer Tyst Yn bresennol
Adam Smiley Tyst Yn bresennol
Steffan Evans Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu