Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020 09.15, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Janet Finch-Saunders AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Neil McEvoy AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AC Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Ross Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig