Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7 Ionawr 2020 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Janet Finch-Saunders AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Neil McEvoy AC Aelod Ymddiheuriadau
Jack Sargeant AC Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Ross Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol
Claire Bennett Tyst Yn bresennol
Megan Colley Tyst Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol