Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27 Ionawr 2020 13.15, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Dai Lloyd AM
Mandy Jones AM Aelod Ymddiheuriadau
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Jeremy Miles AC Gweinidog Yn bresennol
Simon Brindle Tyst Yn bresennol
Sophie Brighouse Tyst Yn bresennol