Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 10 Chwefror 2020 12.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Dr Roisin Willmott Tyst Yn bresennol
Andrew Farrow Public Yn bresennol
Mark Hand Tyst Yn bresennol
Craig Mitchell Tyst Yn bresennol
Nicola Pearce Tyst Yn bresennol
Llinos Quelch Tyst Yn bresennol