Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6 Ionawr 2020 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Ymddiheuriadau
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Cadeirydd dros dro Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Rachael Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol