Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17 Medi 2019 12.15, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Ann Jones AC Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Ymddiheuriadau
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Russell George AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Bethan Sayed AC Aelod Ymddiheuriadau
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Ross Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu