Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2019 11.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AC Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Samantha Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol