Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23 Hydref 2019 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Disgwyliedig
lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Frances Duffy, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth Tyst Yn bresennol
Sarah Tyler Tyst Yn bresennol
Emma Parfitt Tyst Yn bresennol
David Sturgeon Tyst Yn bresennol
Dr Matthew Lee Tyst Yn bresennol
Mary-Lou Nesbitt Tyst Yn bresennol