Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Tachwedd 2019 09.00, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Disgwyliedig
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
James Byrne Tyst Yn bresennol
Eleri Davies Tyst Yn bresennol
Anthony Geddes Tyst Yn bresennol
Rhys Wyn Jones Tyst Yn bresennol
Jerry Langford Tyst Yn bresennol
Will Ryan Tyst Yn bresennol
Mike Wilkinson Tyst Yn bresennol
Graeme Purves Cynghorwr Arbenigol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu