Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Hydref 2019 10.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Ymddiheuriadau
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Disgwyliedig
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Catherine McKeag Ymchwilydd Yn bresennol
Rebekah James Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig