Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2019 09.00, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Martha Da Gama Howells
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Bethan Sayed AS Cadeirydd Disgwyliedig
Mick Antoniw AS Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Delyth Jewell AS Aelod Disgwyliedig
Carwyn Jones AS Aelod Disgwyliedig
David Melding AS Aelod Disgwyliedig
Martha Da Gama Howells Clerc Disgwyliedig
Mared Llwyd Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Angharad Roche Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu