Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Medi 2019 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol
Claire Bennett Tyst Yn bresennol
Steve Davies Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Tanwen Summers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig