Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 3 Rhagfyr 2019 09.15, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Janet Finch-Saunders AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AC Aelod Ymddiheuriadau
Jack Sargeant AM Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Dai Lloyd AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Ross Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig