Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30 Medi 2019 17.30, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Rhys Morgan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
Mandy Jones AM Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davidson Clerc Disgwyliedig
Rhys Morgan Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu