Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11 Tachwedd 2019 12.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Ymddiheuriadau
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Ymddiheuriadau
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Shan Morgan Tyst Yn bresennol
Peter Kennedy Tyst Yn bresennol
David Richards Tyst Yn bresennol
Jeff Farrar Tyst Yn bresennol
Natalie Pearson Tyst Yn bresennol
Ann Keane Tyst Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig