Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2019 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Rachael Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Dr Sarah Nason Tyst Yn bresennol