Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Mai 2019 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Yn bresennol
Bethan Sayed AM Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Ken Skates AC Tyst Yn bresennol
Lee Waters AC Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Marcella Maxwell Tyst Yn bresennol
Joshua Miles Tyst Yn bresennol