Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2 Mai 2019 09.00, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AS Cadeirydd Disgwyliedig
Gareth Bennett AS Aelod Disgwyliedig
Andrew RT Davies AS Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd AS Aelod Disgwyliedig
Dai Lloyd AS Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone AS Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AS Aelod Disgwyliedig
Marc Wyn Jones Clerc Disgwyliedig
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Disgwyliedig
lowri Jones Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Lorna Scurlock Ymchwilydd Disgwyliedig
Holly Tipper Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu