Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 09.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol Alun Davies AC yn dirprwyo
Alun Davies AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Dr David Blaney Tyst Yn bresennol
Bethan Owen Tyst Yn bresennol
Meilyr Rowlands Tyst Yn bresennol
Jassa Scott Tyst Yn bresennol
Yr Athro Julie Lydon Tyst Yn bresennol
Professor Elizabeth Treasure Tyst Yn bresennol
Ben Arnold Tyst Yn bresennol
Maggie Griffiths Tyst Yn bresennol
Emil Evans Tyst Yn bresennol
Mike Williams Tyst Yn bresennol
Margaret Phelan Tyst Yn bresennol
Dr Bethan Winter Tyst Yn bresennol
Rob Simkins Tyst Yn bresennol
Joni Alexander Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol