Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019 09.15, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Disgwyliedig
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Lorna Scurlock Ymchwilydd Disgwyliedig
Holly Tipper Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lesley Griffiths AC Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Jonathan Oates Tyst Yn bresennol
Lucy Corfield Tyst Yn bresennol