Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 25 Mehefin 2019 08.50, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Janet Finch-Saunders AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Neil McEvoy AC Aelod Ymddiheuriadau
Jack Sargeant AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Mike Hedges AC yn dirprwyo
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Ross Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kathryn Thomas Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson ASSS Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Julie James AC Tyst Yn bresennol
Neil Hemington Tyst Yn bresennol
Stephen Phipps Tyst Yn bresennol