Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6 Mawrth 2019 10.00, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Martha Howells
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Bethan Sayed AM Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Disgwyliedig
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Absennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Nathan Wyer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Coles Tyst Yn bresennol
Mia Rees Tyst Yn bresennol