Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3 Ebrill 2019 09.20, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Ymddiheuriadau
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Dr Hannah Pitt Tyst Yn bresennol
Dr Poppy Nicol Tyst Yn bresennol
Gary Mitchell Tyst Yn bresennol
Nicola Perkins Tyst Yn bresennol
Lynne Lewis Tyst Yn bresennol
Stephen Taylor Tyst Yn bresennol