Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Mawrth 2019 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AC Aelod Ymddiheuriadau
Dr Frank Atherton Tyst Yn bresennol
Nathan Cook Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol
Rebekah James Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig