Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4 Ebrill 2019 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AC Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay AC Aelod Ymddiheuriadau
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Ryan Bishop Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Toby James Cynghorwr Annibynnol Yn bresennol
Manon Antoniazzi Tyst Yn bresennol
Nia Morgan Tyst Yn bresennol
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS Tyst Yn bresennol
Anna Daniel Tyst Yn bresennol
Tom Jackson Tyst Yn bresennol