Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AC Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Mike Hedges AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Ryan Bishop Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Elan Closs Stephens Tyst Yn bresennol
Rhydian Thomas Tyst Yn bresennol
Kieran Rix Tyst Yn bresennol