Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Mawrth 2019 09.30, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Ymddiheuriadau
Angela Burns AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Darren Millar AM
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Helen Mary Jones AM Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Claire Morris Clerc Yn bresennol
Bethan Kelham Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol