Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4 Ebrill 2019 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Disgwyliedig
Bethan Sayed AM Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Disgwyliedig
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Jeff Protheroe Tyst Yn bresennol
Yr Athro Julie Lydon Tyst Yn bresennol
Kieron Rees Tyst Yn bresennol
Ania Rolewska Tyst Yn bresennol
Lowri Williams Tyst Yn bresennol
Dafydd Trystan Tyst Yn bresennol
David Hagendyk Tyst Yn bresennol
Cerys Furlong Tyst Yn bresennol